OK
kimidaro
 
   

پاک کننده ن ــ310

 

نوعی صابون می‌باشد که برای شستشوی الیاف پنبه‌ای، پشم و الیاف مصنوعی و همچنین به عنوان عامل خیس‌کننده به کار می‌رود. در ضمن آهارگیری پارچه، پاک‌کننده فوق به  عنوان خیس‌کننده پیشنهاد می‌شود و تاثیری بر فعالیت آنزیم مصرفی نخواهد داشت و کمک می‌کند  که  ماده  آهارگیر به راحتی به داخل الیاف نفوذ نموده و سریعا آهار نشاسته در آب قابل حل گردد. میزان مصرف آن 5/1 ــ1 گرم در لیتر می‌باشد. در حمام‌های خنثی، اسیدی و  قلیایی شستشوی الیاف، روغن روی الیاف و در حین تولید الیاف، ناخالصی را به راحتی ازبین می‌برد.     

ماده کاتیونی که بر روی الیاف مصنوعی است با این پاک‌کننده از بین می‌رود. میزان مصرف بسته به کثیفی الیاف 3 ــ8/0 گرم در لیتر به همراه 2 ــ1 گرم در لیتر کربنات سدیم به مدت 1 ــ 5/0  ساعت در  حرارت 70ــ 40 درجه سانتی‌گراد می‌باشد.

 

حلالیت: به هر نسبتی در آب گرم و سرد حل می‌گردد.

 

خواص: به عنوان یک ماده خیس‌کننده، پخش‌کننده، معلق‌کننده چرک در آب و همچنین شستشو ماده بسیار مناسبی است. معمولأ در هر PH  که در صنایع نساجی مورد استفاده قرار می‌گیرد قابل مصرف است.

 

پایداری: در مقابل آب سخت و قلیا در درصدی که معمولأ در کارخانجات متداول است پایدار است.

 

زمان نگهداری: حداقل یک‌سال در شرایط معمولی قابل نگهداری است.

 

بستهبندی : بسته‌بندی این محصول در بشکه‌های پلاستیکی 50 کیلوگرمی بوده، اما تغییر بسته‌بندی آن بنا به درخواست مشتری امکان‌پذیر می‌باشد.