OK
kimidaro
 
   

نفوذ دهنده 1000

 

این ماده در صنایع نساجی به منظور نفوذ رنگ به داخل الیاف و همچنین در صنایع دباغی به عنوان ماده شستشو‌دهنده مورد استفاده قرار می‌گیرد. در ضمن رنگرزی (1 ــ5/0 گرم در لیتر) به عنوان خیس‌کننده پارچه پیشنهاد می‌شود و ضمنا برای شستشوی پارچه نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد. با توجه به نوع و میزان کثیف بودن الیاف به مقدار 75/0 ــ 25/0 گرم در لیتر مورد استفاده قرار می‌گیرد. در حین سفیدگری الیاف 3/0 ــ  1/0 % بر اساس وزن پارچه از این ماده استفاده می‌شود.

 

حلالیت: به هر نسبتی در آب سرد و گرم حل می‌گردد.

 

سازگاری با دیگر مواد افزودنی: معمولا با مواد افزودنی غیر یونی، کاتیونیک و آنیونیک و همچنین با رنگ‌های مستقیم، اسیدی و بازی سازگاری دارد.

 

پایداری: در مقابل آب سخت و مواد شیمیایی که  در کارخانجات معمولا مورد استفاده قرار می‌گیرد پایدار است.

 

زمان نگهداری: حداقل یک‌سال در شرایط معمولی قابل نگهداری است.

 

بستهبندی : بسته‌بندی این محصول در بشکه‌های پلاستیکی 50 کیلوگرمی بوده، اما تغییر بسته‌بندی آن بنا به درخواست مشتری امکان‌پذیر می‌باشد.