OK
kimidaro
 
   

نرمکن سیلیکونی 281 ــMa

 

نرمکن سیلیکونی یک امولسیون ماکرو بافعالیت بالا از سیلیکون‌های با گروه عاملی آمینو می‌باشد.این امولسیون سیلیکونی با خواص الاستومری خود،  به پارچه زیر دست نرم و بسیار عالی و پایداری می‌دهد.

 

کاربردها:

  • روش Padding

وقتی نرمکن سیلیکونی به تنهایی استفاده می‌شود، می‌بایست با آب سرد رقیق شود. غلظت مایع Padding  باید طوری تنظیم شود که برداشت 2 ــ2/0 % از نرمکن سیلیکونی نسبت به وزن پارچه ایجاد کند. مقدار دقیق لازم، به نوع پارچه و میزان نرمی مورد نظر بستگی دارد. پارچه باید خشک شده و در دماهای بالاتر از 80 درجه سانتی‌گراد پخت شود. مخلوطهای بسیار رقیق محصول در شرایط معمولی نباید بیشتر از 48 ساعت نگهداری شود. اگر چه امولسیون با بیشتر نرم‌کننده‌ها و مواد شیمیایی آلی سازگار می‌باشد با این وجود پیش از استفاده عمده از این محصول با نرم‌کننده‌های آلی یا دیگر تکمیل‌‌‌کننده‌های نساجی، می‌بایست سازگاری سیستم بررسی شود، ولی استفاده از مقدار زیادی از این مواد ممکن است پایداری امولسیون را دستخوش تغییر کند.

 

  • روشExhaustion                                                                                                                                  

از‌ آنجایی که نرمکن سیلیکونی دارای پایداری برشی بالا می‌باشد، استفاده از آن توسط گستره وسیعی از تجهیزات رنگرزی مناسب می‌باشد. هر وسیله‌ای که برای Exhaustion dyeing استفاده می‌شود، برای این امولسیون نیز مناسب است. مقدار نهایی 2 ــ 2/0 % وزنی نرمکن نسبت به وزن پارچه زیردست عالی ایجاد می‌کند.مقادیر بهینه به نوع پارچه و میزان نرمی مورد نیاز بستگی دارد.  PH حمام می‌بایست بین 5 ــ3 تنظیم شده و دمای اولیه برای افزودن نرمکن سیلیکونی تا 50 درجه سانتی‌گراد افزایش یابد. هنگام انجام Exhaustion دما بایست به مدت 60 ــ45 دقیقه در همین حد ثابت نگه داشته شود و پارچه در دمای مناسب (بالاتر از 80 درجه سانتی‌گراد) خشک شود.

 

شرایط نگهداری: چنانچه این محصول در بسته‌بندی اصلی خود در دمای 30 ــ2 درجه سانتی‌گراد نگهداری شود، بیش از 12 ماه از تاریخ تولید قابل استفاده می‌باشد.