OK
kimidaro
 
   

نرمکن آ ــ210

 

نرمکن  آ ــ210 به منظور نرم کردن الیاف آکریلیک و همچنین در ریسندگی این الیاف و تولید آن مورد استفاده قرار می‌گیرد. در محیط خنثی و قلیایی این موادجذب الیاف نشده و در این صورت مقدار نرمکن موردنظر باید توسط فشار یا سانتریفوژ روی الیاف قرار بگیرد. در محیط اسیدی (با اسید استیک با PH حدود4) این ماده ماهیت کاتیونی پیدا نموده و به راحتی جذب الیاف می‌گردد.میزان مصرف نرمکن فوق 5/1 ــ1 درصد (وزن الیاف) و در آخرین حمام شستشوی الیاف در دمای 50 ــ40 درجه سانتیگراد می‌باشد که در نهایت بین 120 ــ80 درجه سانتیگراد خشک می‌گردد. تعیین میزان نرمکن روی الیاف با استفاده از دستگاه سوکسله و به کمک حلال استخراج‌کننده متیلن کلرید انجام می‌گیرد.

 

حلالیت: در آب به هر نسبتی در دمای 70ــ60 درجه سانتی‌گراد حل می‌گردد.

 

خواص: تنظیم‌کننده ضریب اصطکاک دینامیکی و پایین‌آورنده ضریب اصطکاک استاتیکی است و این ماده می‌تواند همراه با سفیدکننده چشمی در حمام‌های رنگرزی الیاف پلی اکریل، در سیستم Padding و پس از رنگرزی مورد استفاده قرار گیرد.

 

پایداری: در مقابل آب سخت، اسید و قلیا، در درصدی که معمولا در کارخانجات مورد استفاده قرار می‌گیرند پایدار است.

 

زمان نگهداری: حداقل یک‌سال در شرایط معمولی قابل نگهداری میباشد.

 

بسته‌بندی : بسته‌بندی این محصول در بشکه‌های پلاستیکی 50 کیلوگرمی بوده، اما تغییر بسته‌بندی آن بنا به درخواست مشتری امکان‌پذیر می‌باشد.