OK
kimidaro
 
   

نرمکن  آ ــ ت 200

 

نرمکن آ ــ200 به منظور نرم کردن الیاف نایلون و پنبه مورد استفاده قرار میگیرد. در محیط خنثی و قلیایی این مواد جذب الیاف نشده و در این صورت مقدار نرمکن مورد نظر باید توسط فشار یا سانتریفوژ روی الیاف قرار بگیرد. در محیط اسیدی (با اسید استیک با PH حدود 5/5) این ماده ماهیت کاتیونی ضعیف پیدا نموده و به راحتی جذب الیاف می‌گردد. میزان مصرف نرمکن 2 ــ 5/1 درصد (وزن الیاف) در آخرین حمام شستشوی الیاف در دمای 50 ــ40 درجه سانتی‌گراد می‌باشد که در نهایت بین 120 ــ80 درجه سانتی‌گراد خشک می‌گردد. تعیین میزان نرمکن روی الیاف با استفاده از دستگاه سوکسله و به کمک حلال استخراج‌کننده متانول انجام می‌گیرد.

 

حلالیت: در آب به هر نسبتی در دمای 70 ــ60 درجه سانتی‌گراد حل می‌گردد.

 

خواص: تنظیم‌کننده ظریب اصطکاک دینامیکی و پایین‌آورنده ضریب اصطکاکی استاتیکی است و با استفاده از نرمکن تغییری در رنگ الیاف و ثبات رنگ ایجاد نمی‌شود.

 

پایداری: در مقابل آب سخت و اسید و قلیا در درصدی که معمولا در کارخانجات مورد استفاده قرار می‌گیرد پایدار است.

 

زمان نگهداری: حداقل یک‌سال در شرایط معمولی قابل نگهداری می‌باشد.

 

بسته‌بندی : بسته‌بندی این محصول در بشکه‌های پلاستیکی 50 کیلوگرمی بوده، اما تغییر بسته‌بندی آن بنا به درخواست مشتری امکان‌پذیر می‌باشد.