OK
kimidaro
 
   

مواد دستکش 2058

 

این ماده جهت آستری تولید دستکش‌های صنعتی استفاده می‌شود.

 

کاربرد: ماده فوق به عنوان آستری دستکش در آخرین حمامی که قالب دستکش به داخل آن فرو می‌رود به‌کار می‌رود.

 

زمان نگهداری: حداکثر به مدت 15 روز در شرایط معمولی قابل نگهداری است.

 

بسته‌بندی : 50 کیلوگرم از این ماده در بشکه‌های پلاستیکی که دارای پوشش داخلی  هستند، بسته‌بندی  می‌شود اما تغییر بسته‌بندی آن بنا به در خواست مشتری امکان‌پذیر می‌باشد.