OK
kimidaro
 
   

مواد دستکش 2057

 

این ماده جهت تولید دستکش‌های صنعتی استفاده می‌شود.

 

کاربرد: ماده فوق مستقیمأ جهت تولید دستکش استفاده می‌شود. بدین ترتیب که ابتدا قالب مخصوص دستکش به داخل حمام حاوی محلول منعقد کننده و سپس به داخل حمام حاوی مواد دستکش وارد شده در پایان به داخل حمام آستری فرو برده شده، جهت پخت وارد خشک‌کن می‌شود.

 

زمان نگهداری: حداکثر به مدت 15 روز در شرایط معمولی قابل نگهداری است.

 

بسته‌بندی: 50 کیلوگرم از این ماده در بشکه‌های پلاستیکی که دارای پوشش داخلی هستند، بسته‌بندی می‌شود اما تغییر بسته‌بندی آن بنا به در خواست مشتری امکان‌پذیر می‌باشد.