OK
kimidaro




بازگشایی خط استریل و رونمایی از محصولات جدید کیمیدارو



با حضور مدیر کل دارو جناب آقای دکترمهرعلیان و نماینده بانک ملی جناب آقای دکتر معدنچی و مدیران هلدینگ شفا دارو و شرکت اینده پویا از محصولات جدید شرکت کیمیدارو رونمایی و همچنین خط استریل واحد تولید آمپول بازگشایی گردید

جهت مشاهده فیلم کلیک نمایید

فیلم بازگشایی خط استریل و رونمایی از محصولات جدید کیمیدارو