OK
kimidaro
 
   

آنزیم ن ــ 412

 

آنزیم فوق برای آهارگیری پارچه‌های پنبه‌ای و سلولزی کاربرد دارد.

 

حلالیت: به هر نسبتی در آب حل می‌گردد.

 

عدم سازگاری با دیگر مواد افزودنی : مس و روی و نمک آنها مثل کلر و بعضی از اکسیدکننده‌ها و همچنین بعضی از خیس کننده‌ها باعث کاهش فعالیت آنزیم می‌شود.

 

نگهداری: در جای سرد و خشک قابل نگهداری است.